Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Zrób test talentów!

Odbierz dostęp do bezpłatnego testu talentów i odkryj, kiedy działasz we flow!

Oferta dla biznesu

Odblokuj potencjał swojego zespołu i swój jako lidera lub przedsiębiorcy, aby doświadczać poczucia satysfakcji i radości, skutecznie i stabilnie rozwijając biznes.

Zdecydowałem się na przeprowadzenie warsztatów Talent Dynamics ze względu na pozytywne rekomendacje naszych partnerów biznesowych. Jako manager chciałem poznać naturalne predyspozycje członków nowo powstałego zespołu, w celu prawidłowego adresowania zlecanych zadań. W wyniku przeprowadzonych warsztatów zrozumieliśmy, w jaki sposób oraz do kogo możemy kierować konkretne zadania, co pozwala nam efektywnie gospodarować czasem i energią w pracy. Serdecznie polecam współpracę z Panią Dorotą, ze względu na indywidualne podejście oraz olbrzymie zaangażowanie na każdym etapie.

Robert Klimczak
zgoda.net

Jako właścicielka firmy edukacyjnej oraz liderka zespołu uważam, że niezwykle ważne jest, aby poza zewnętrznym zdobywaniem wiedzy, przede wszystkim przyjrzeć się i poznać siebie. Mentoring “Potential Flow” to cenna informacja o tym co stanowi esencję naszego działania oraz skąd czerpiemy siłę i motywację. Dorota znacznie poszerzyła moją świadomość mocnych stron i potrzeb, których spełnienie stymuluje działanie ale też przeszkód, które je hamują. To niezwykła mapa, która pozwala szerzej wypływać w oceanie zawodowych wyzwań. Audyt talentów wiele wniósł do mojego zespołu i był dodatkowym benefitem dla ludzi.

Jeśli chcesz świadomie prowadzić swój biznes, a nawet życie osobiste to Sesja Mocy to must have! Dzięki niej zrozumiałam dlaczego działam tak, jak działam i jakich ludzi potrzebuję do swojej firmy, aby rozwijać swój biznes z głową. Teraz już nie frustruję się, kiedy muszę zrobić zadanie, które niestety nie jest moim ulubionym. Siadam i to robię lub oddelegowuję. Wisienką na torcie jest Dorota której ogromna wiedza pozwala na bardzo zrozumiałe wytłumaczenie, czym są talenty i co mam robić, aby podczas prowadzenie swojej firmy czuć satysfakcję i spełnienie.
Dorota Lipińska Odblokuj swój potencjał!

Flow zespołu

AUDYT TALENTÓW + WARSZTATY

Największe zaufanie mamy zawsze tam, gdzie konsekwentnie dostarczamy wartość. Dzieje się to, gdy jesteśmy we flow, czyli w rolach odpowiadających naszym naturalnym predyspozycjom. Najmniejsze zaufanie mamy zawsze tam, gdzie nie jesteśmy we flow i mamy mniejszą wartość do dodania lub nie dostarczamy jej konsekwentnie.

01
Audyt

Audyt talentów to badanie profilowe Talent Dynamics dla członków zespołu. W jego wyniku powstaje swoista mapa talentów, czyli zasobów grupy na planszy Talent Dynamics.

02
Konsultacja

Drugim krokiem jest konsultacja dla lidera, aby omówić wyniki zespołu i zinterpretować je wspólnie w odniesieniu do aktualnych potrzeb.

03
Warsztat

Warsztat dla zespołu ma na celu wspólne omówienie poszczególnych profili i wzajemne zrozumienie członków grupy, a także przybliżenie zespołowi sylwetki lidera w kontekście sposobu myślenia, działania i komunikacji.

Możliwe są także indywidualne konsultacje dla każdego członka zespołu.

Konkretne korzyści

Natychmiastowy feedback, jak lider może lepiej/ efektywniej komunikować się z zespołem i jak ludzie mogą skuteczniej współpracować ze swoim liderem.

Informacja, jakiego typu umiejętności/ talentów/ predyspozycji brakuje w zespole/ grupie/ organizacji, aby działania toczyły się gładko, zamiast „utykać” w pewnym miejscu.

Rozwój osobisty pracowników – korzyść zarówno dla organizacji, jak i osobista dla pracowników. Oprócz grupowego warsztatu, istnieje możliwość wykupienia opcji indywidualnych konsultacji – np. jako benefit pracowniczy.

Wzrost skutecznej komunikacji między członkami zespołu. Zwiększenie zaufania i flow w zespole/ grupie/ organizacji. Satysfakcja i motywacja wynikające z poczucia wnoszenia wartości do grupy.

Ścieżka rozwoju lidera/ przedsiębiorcy

Ścieżka rozwoju lidera/ przedsiębiorcy to program mentoringowy bazujący na metodzie Wealth Dynamics Spectrum, a uzupełniony przez dobrane do indywidualnych potrzeb narzędzia i metody, takie jak np. praca z wartościami i wynikającymi z nich standardami funkcjonowania – zarówno osobistego i dla całych organizacji; określenie wynikających z talentów potrzeb, które przekładają się na cele, czy też praca na poziomie neuroplastyczności mózgu nad przekonaniami.

Wealth Dynamics Spectrum pozwala określić poziom, na którym znajduje się lider/ przedsiębiorca i w skuteczny sposób zbudować jego spersonalizowaną, zależną od profilu osobowości strategię rozwoju w kontekście przedsiębiorczości i biznesu. Pierwszym krokiem jest zawsze poznanie swoich talentów dwoma metodami, z których korzystam: Talent Dynamics i CliftonStrengths® (tzw. test Gallupa®). Ramą programu mentoringowego jest Potential Flow™.

Dźwignia do osobistego wzrostu

Wiedza, na którym z dziewięciu poziomów Wealth Dynamics Spectrum znajduje się lider/ przedsiębiorca i dobranie do niego spersonalizowanej strategii rozwoju.

Poznanie i zrozumienie swojego profilu osobowości, potencjału, talentów i naturalnej ścieżki przywództwa.

Natychmiastowy feedback jak lider może lepiej/ efektywniej komunikować się z zespołem i nim zarządzać zależnie od naturalnego stylu przywództwa, który określimy.

Odblokowanie potencjału na poziomie wiedzy, przekonań i codziennych rutyn, poprzez określenie punktów zatoru, które blokują skuteczność, a co za tym idzie satysfakcję.

Określenie standardów funkcjonowania – osobistych, zespołu/ organizacji opartych na rzeczywistych wartościach.

Satysfakcja i motywacja wynikające z mocnych, określonych podstaw.

Sprawdź inne oferty

Dowiedz się więcej o metodach